Logo Hodonin
  Motto:      Nejlepší způsob, jak poznat historii, je prožít ji. Vzhledem k délce lidského věku je však tento způsob nejmíň proveditelný. Nezbývá tedy nic jiného, než hledat ve fotografiích a v dokumetech, které nám zanechali naši předchůdci a v rámci možností se pokusit tyto informace zprostředkovat na jednom místě volně a pro všechny.
Pozvánka   Vážení přátelé města Hodonína,
     Naše město se nám mění před očima a zapomínáme, jak to kde dříve vypadalo. Jako hodonínský rodák a patriot se pokouším dávat dohromady staré fotografie, mapy a podobné grafické záznamy a zprostředkovat je těm, kdo o ně mají zájem. Tyto webové stránky stále jsou ve stavu vývoje, jejich konečná podoba není nikde stanovena, jsou průběžně doplňovány i s vydatnou Vaší pomocí - viz seznam zdrojů materiálů na stranách "O webu a autorovi" či "Přispěvatelé".
      Původní záměr byl žádné texty zde nezveřejňovat, ovšem například Zrnka a zrníčka Vladimíra Nováka se ukázala jako tak obrovský zdroj informací, že nepodělit se o ně s Vámi by bylo jistě škoda. Stejně tak část, zabývající se osobnostmi se vztahem k našemu městu obsahuje údaje, týkající se oné osobnosti. Postupem času se ale dalo dohromady tolik materiálů, že i ty jsou nakonec zpracovávány do textů a přidávány na web a některé postupně vycházely v novinách Hodonínský deník v seriálu Hodonín včera a dnes
    Většina fotografií je dostatečně vypovídajících, takže stačí upřesnit místo a čas pořízení fotografie. Bohužel, tyto atributy lze z fotografií někdy vyčíst dost obtížně, rok pořízení snímku bývá ten největší problém. Velmi rád využiji Vašich znalostí, objevíte-li něco, podle čeho lze období upřesnit a napovíte, kdy a co to bylo.
     Web je soukromou iniciativou webmastera, značná část materiálů pochází ze soukromých archívů příznivců webu. Část snímků je poskytována Masarykovým muzeem v Hodoníně, dřívější občasné konzultace v muzeu přešly do stavu, kdy Masarykovo muzeum některé fotografie ke zveřejnění zde na webu uvolňuje, tyto snímky jsou pak označeny vodoznakem MM(www.masaryk.info). Některé snímky pochází ze Stát. okr. archívu v Hodoníně, tyto jsou označeny vodoznakem SOKA. Díky Vašemu zájmu stojí za to pokračovat a stránky doplňovat, pro všechny příznivce Města Hodonína, které vyobrazená minulost i současnost města zajímá, které spojuje nostalgický a patriotický vztah k našemu městu. Je potěšitelné, kolik se takových lidí nejen v Hodoníně a nejen v Česku našlo, díky za Váš zájem, podporu a ochotu ke spolupráci.
     Dovoluji si Vás zde oslovit s Výzvou všem příznivcům webu Hodonín nostalgický.     
     Zdroje fotografií našeho města nejsou nekonečné, ale jistě se ve skrytých koutech zásuvek a krabic ještě najdou fotografie, které by si zasloužily znovu spatřit světlo světa a poskytnout tak to, k čemu byly vytvořeny, tedy potěšit oko a mysl diváka. Čím větší je časový odstup od doby pořízení fotografie, tím těžší je určit lokalitu objektu či objekt samotný.  S odcházející generací pamětníků se ztrácí i kontakt s minulostí, další generace již jen se stále většími obtížemi budou dávat dohromady stav, kde a jak to kdy v Hodoníně vypadalo. Fotografie budou stále častěji končit v odpadcích, jako nepotřebné snímky neznámých míst a lidí, tak, jak se to už mnohokrát stalo. Podívejte se prosím doma v šuplících a krabicích s fotografiemi. Jsou zde vítány jakékoliv fotografie a dokumenty, týkající se minulosti našeho města. Pomozte zachránit a uchovat minulost pro příští generace, přispějte k obsahu tohoto webu. Najdete-li vhodné snímky či grafické materiály, zašlete je prosím, máte-li je v elektronické podobě v jakémkoliv formátu a kvalitě, na emailovou adresu 02email@centrum.cz. Budu se snažit co nejdříve je dle potřeby upravit, dofotit současnost a umístit na web. Pokud nemáte možnost materiály naskenovat nebo nafotit, pošlete prosím email na stejnou adresu, dohodneme se třeba na osobním setkání či upřesníme další možnosti, jak vše na web dostat.
   Ukázalo se, že o tuto formu zprostředkování minulosti našeho města je zájem, internet se stal běžným a dostupným zdrojem informací nejen pro teenagery či naopak výzkumníky, tak proč nedat široké věřejnosti k dispozici informace o zákoutích našeho města.
Na spolupráci a další materiály se těší webmaster A.Kučera  02email@centrum.cz ICQ 345-137-727
www.free-counter-plus.com
Stránky byly založeny na podzim roku 2007.
Neobsahují žádnou reklamu, náklady na provoz webu si hradí webmaster sám.